Jot Mini Support

trở vềtrang sản phẩm

Warranty


old-jot-mini-and-new-jot-mini

Mini mới khác nhau như thế nào?

Mini mới có tính thẩm mỹ thiết kế mới. Nó có một clip di động được thiết kế lại cho chức năng tốt hơn, nắp an toàn hơn và đầu bóng bền hơn. Tìm hiểu thêm về Mini thế hệ trước và mua một sản phẩm trên trang sản phẩm Mini thế hệ trước của chúng tôi.


Làm thế nào để tôi thay đổi đĩa của tôi?

Watch Video


Tôi có thể lấy bộ phận thay thế hoặc đĩa ở đâu?

đây


Còn câu hỏi thêm

Gửi email về địa chỉ: help@adonit.net và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.