iPad Pro

Adonit LOG

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$39.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

ADONIT AI-Vocal

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$84.99

 • 9 giờ ghi âm dễ dàng
 • Micrô Bluetooth (Đang truyền tải)
 • Bút Hai Chế Độ

Adonit NOTE-M

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$79.99

 • Cảm ứng con trỏ chuột chính xác
 • Bánh xe lăn điều khiển cảm biến
 • Chức năng chống dấu đè tay tự nhiên

Adonit Note+

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$69.99

 • Chức năng nhạy áp lực
 • Phím tắt
 • Hỗ trợ nghiêng

Adonit Prime - Note

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$249.99

 • Hộp mực kỹ thuật số có thể hoán đổi cho các thiết bị iPhone và iPad mới
 • Đế sạc với cổng USB-C

Adonit Note 2

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$54.99

 • Không để dấu tựa tay
 • IP65 Chống bụi và chống nước
 • Sử dụng liên tục trong 24 giờ.

Adonit Note

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$49.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

Adonit Neo Pro

$44.99

 • Gắn từ tính & Sạc không dây
 • Từ chối lòng bàn tay
 • Độ nghiêng

Adonit Neo

$39.99

 • Chức năng chống dấu đè tay
 • Kết nối bằng từ tính
 • Độ phân giải chính xác đến hoàn hảo

Adonit NOTE-UVC

iPad Pro (3rd/4th Generation, 11" & 12.9")

$69.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.
 • Đèn khử trùng UVC.

Adonit Pixel Pro

$84.99

 • Độ nhạy áp lực
 • các phím tắt
 • Đế sạc từ tính

Adonit Dash 4

$59.99

 • Bút cảm ứng hai chế độ
 • Sạc cảm ứng
 • Sẳn sàng sử dụng

Adonit Dash 3

$49.99

 • Hoạt động với hầu hết các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Thời lượng pin sử dụng liên tục 14 giờ
 • nạp tiền nhanh trong 45 phút

Adonit Neo Duo

$54.99

 • Chế độ kép cho iPhone và iPad
 • Kết nối bằng từ tính
 • Sẵn sàng sử dụng

Adonit Pro 4

$29.99

 • Cho đường nét mảnh
 • Tương thích với mọi thiết bị
 • Không hại màn hình

Adonit Neo Lite

$29.99

 • Đĩa chính xác giảm chấn
 • Tương thích với tất cả các loại màn hình cảm ứng
 • Kết nối bằng từ tính

Adonit Mini 4

$19.99

 • Hoạt động với tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng
 • bút stylus bỏ túi
 • Được xây dựng trong clip mang

Adonit Mark

$9.99

 • bền mắt lưới đỉnh
 • Nhẹ nhàng và đơn giản
 • xây dựng để cuối

iPad Air

Adonit LOG

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$39.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

ADONIT AI-Vocal

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$84.99

 • 9 giờ ghi âm dễ dàng
 • Micrô Bluetooth (Đang truyền tải)
 • Bút Hai Chế Độ

Adonit NOTE-M

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$79.99

 • Cảm ứng con trỏ chuột chính xác
 • Bánh xe lăn điều khiển cảm biến
 • Chức năng chống dấu đè tay tự nhiên

Adonit Note+

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$69.99

 • Chức năng nhạy áp lực
 • Phím tắt
 • Hỗ trợ nghiêng

Adonit Prime - Note

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$249.99

 • Hộp mực kỹ thuật số có thể hoán đổi cho các thiết bị iPhone và iPad mới
 • Đế sạc với cổng USB-C

Adonit Note 2

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$54.99

 • Không để dấu tựa tay
 • IP65 Chống bụi và chống nước
 • Sử dụng liên tục trong 24 giờ.

Adonit Note

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$49.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

Adonit Neo Pro

$44.99

 • Gắn từ tính & Sạc không dây
 • Từ chối lòng bàn tay
 • Độ nghiêng

Adonit Neo

$39.99

 • Chức năng chống dấu đè tay
 • Kết nối bằng từ tính
 • Độ phân giải chính xác đến hoàn hảo

Adonit NOTE-UVC

iPaid Air (thế hệ thứ 3/4/5)

$69.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.
 • Đèn khử trùng UVC.

Adonit Pixel

$74.99

 • Mẹo chính xác 1.9mm cho iPad
 • Độ nhạy áp lực
 • Cảm biến lòng bàn tay

Adonit Dash 4

$59.99

 • Bút cảm ứng hai chế độ
 • Sạc cảm ứng
 • Sẳn sàng sử dụng

Adonit Dash 3

$49.99

 • Hoạt động với hầu hết các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Thời lượng pin sử dụng liên tục 14 giờ
 • nạp tiền nhanh trong 45 phút

Adonit Neo Duo

$54.99

 • Chế độ kép cho iPhone và iPad
 • Kết nối bằng từ tính
 • Sẵn sàng sử dụng

Adonit Pro 4

$29.99

 • Cho đường nét mảnh
 • Tương thích với mọi thiết bị
 • Không hại màn hình

Adonit Neo Lite

$29.99

 • Đĩa chính xác giảm chấn
 • Tương thích với tất cả các loại màn hình cảm ứng
 • Kết nối bằng từ tính

Adonit Mini 4

$19.99

 • Hoạt động với tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng
 • bút stylus bỏ túi
 • Được xây dựng trong clip mang

Adonit Mark

$9.99

 • bền mắt lưới đỉnh
 • Nhẹ nhàng và đơn giản
 • xây dựng để cuối

iPad

Adonit LOG

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$39.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

ADONIT AI-Vocal

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$84.99

 • 9 giờ ghi âm dễ dàng
 • Micrô Bluetooth (Đang truyền tải)
 • Bút Hai Chế Độ

Adonit NOTE-M

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$79.99

 • Cảm ứng con trỏ chuột chính xác
 • Bánh xe lăn điều khiển cảm biến
 • Chức năng chống dấu đè tay tự nhiên

Adonit Note+

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$69.99

 • Chức năng nhạy áp lực
 • Phím tắt
 • Hỗ trợ nghiêng

Adonit Prime - Note

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$249.99

 • Hộp mực kỹ thuật số có thể hoán đổi cho các thiết bị iPhone và iPad mới
 • Đế sạc với cổng USB-C

Adonit Note 2

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$54.99

 • Không để dấu tựa tay
 • IP65 Chống bụi và chống nước
 • Sử dụng liên tục trong 24 giờ.

Adonit Note

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$49.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

Adonit Neo Pro

$44.99

 • Gắn từ tính & Sạc không dây
 • Từ chối lòng bàn tay
 • Độ nghiêng

Adonit Neo

$39.99

 • Chức năng chống dấu đè tay
 • Kết nối bằng từ tính
 • Độ phân giải chính xác đến hoàn hảo

Adonit NOTE-UVC

iPad (thế hệ thứ 6/7/8/9)

$69.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.
 • Đèn khử trùng UVC.

Adonit Pixel

$74.99

 • Mẹo chính xác 1.9mm cho iPad
 • Độ nhạy áp lực
 • Cảm biến lòng bàn tay

Adonit Dash 4

$59.99

 • Bút cảm ứng hai chế độ
 • Sạc cảm ứng
 • Sẳn sàng sử dụng

Adonit Dash 3

$49.99

 • Hoạt động với hầu hết các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Thời lượng pin sử dụng liên tục 14 giờ
 • nạp tiền nhanh trong 45 phút

Adonit Neo Duo

$54.99

 • Chế độ kép cho iPhone và iPad
 • Kết nối bằng từ tính
 • Sẵn sàng sử dụng

Adonit Pro 4

$29.99

 • Cho đường nét mảnh
 • Tương thích với mọi thiết bị
 • Không hại màn hình

Adonit Neo Lite

$29.99

 • Đĩa chính xác giảm chấn
 • Tương thích với tất cả các loại màn hình cảm ứng
 • Kết nối bằng từ tính

Adonit Mini 4

$19.99

 • Hoạt động với tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng
 • bút stylus bỏ túi
 • Được xây dựng trong clip mang

Adonit Mark

$9.99

 • bền mắt lưới đỉnh
 • Nhẹ nhàng và đơn giản
 • xây dựng để cuối

iPad Mini

Adonit LOG

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$39.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

ADONIT AI-Vocal

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$84.99

 • 9 giờ ghi âm dễ dàng
 • Micrô Bluetooth (Đang truyền tải)
 • Bút Hai Chế Độ

Adonit NOTE-M

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$79.99

 • Cảm ứng con trỏ chuột chính xác
 • Bánh xe lăn điều khiển cảm biến
 • Chức năng chống dấu đè tay tự nhiên

Adonit Note+

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$69.99

 • Chức năng nhạy áp lực
 • Phím tắt
 • Hỗ trợ nghiêng

Adonit Prime - Note

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$249.99

 • Hộp mực kỹ thuật số có thể hoán đổi cho các thiết bị iPhone và iPad mới
 • Đế sạc với cổng USB-C

Adonit Note 2

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$54.99

 • Không để dấu tựa tay
 • IP65 Chống bụi và chống nước
 • Sử dụng liên tục trong 24 giờ.

Adonit Note

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$49.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Độ chính xác và nhạy cao
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.

Adonit Neo Pro

$44.99

 • Gắn từ tính & Sạc không dây
 • Từ chối lòng bàn tay
 • Độ nghiêng

Adonit Neo

$39.99

 • Chức năng chống dấu đè tay
 • Kết nối bằng từ tính
 • Độ phân giải chính xác đến hoàn hảo

Adonit NOTE-UVC

iPaid mini (thế hệ thứ 5/6)

$69.99

 • Không để dấu tựa tay
 • Không cần dùng kết nối Bluetooth.
 • Đèn khử trùng UVC.

Adonit Pixel

$74.99

 • Mẹo chính xác 1.9mm cho iPad
 • Độ nhạy áp lực
 • Cảm biến lòng bàn tay

Adonit Dash 4

$59.99

 • Bút cảm ứng hai chế độ
 • Sạc cảm ứng
 • Sẳn sàng sử dụng

Adonit Dash 3

$49.99

 • Hoạt động với hầu hết các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Thời lượng pin sử dụng liên tục 14 giờ
 • nạp tiền nhanh trong 45 phút

Adonit Neo Duo

$54.99

 • Chế độ kép cho iPhone và iPad
 • Kết nối bằng từ tính
 • Sẵn sàng sử dụng

Adonit Pro 4

$29.99

 • Cho đường nét mảnh
 • Tương thích với mọi thiết bị
 • Không hại màn hình

Adonit Neo Lite

$29.99

 • Đĩa chính xác giảm chấn
 • Tương thích với tất cả các loại màn hình cảm ứng
 • Kết nối bằng từ tính

Adonit Mini 4

$19.99

 • Hoạt động với tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng
 • bút stylus bỏ túi
 • Được xây dựng trong clip mang

Adonit Mark

$9.99

 • bền mắt lưới đỉnh
 • Nhẹ nhàng và đơn giản
 • xây dựng để cuối

iPhone

ADONIT AI-Vocal

$84.99

 • 9 giờ ghi âm dễ dàng
 • Micrô Bluetooth (Đang truyền tải)
 • Bút Hai Chế Độ

Adonit Prime - Dash

$249.99

 • Hộp mực kỹ thuật số có thể hoán đổi cho các thiết bị iPhone và iPad mới
 • Đế sạc với cổng USB-C
 • Chất liệu kim loại cao cấp

Adonit Snap 2

For iPhone 6 or Newer

$34.99

 • Điều khiển từ xa màn trập 2 trong 1 và bút stylus
 • Từ tính gắn vào thiết bị của bạn
 • Chức năng bắn ba phát

Adonit Dash 4

$59.99

 • Bút cảm ứng hai chế độ
 • Sạc cảm ứng
 • Sẳn sàng sử dụng

Adonit Dash 3

$49.99

 • Hoạt động với hầu hết các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Thời lượng pin sử dụng liên tục 14 giờ
 • nạp tiền nhanh trong 45 phút

Adonit Neo Duo

$54.99

 • Chế độ kép cho iPhone và iPad
 • Kết nối bằng từ tính
 • Sẵn sàng sử dụng

Adonit Pro 4

$29.99

 • Cho đường nét mảnh
 • Tương thích với mọi thiết bị
 • Không hại màn hình

Adonit Neo Lite

$29.99

 • Đĩa chính xác giảm chấn
 • Tương thích với tất cả các loại màn hình cảm ứng
 • Kết nối bằng từ tính

Adonit Mini 4

$19.99

 • Hoạt động với tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng
 • bút stylus bỏ túi
 • Được xây dựng trong clip mang

Adonit Mark

$9.99

 • bền mắt lưới đỉnh
 • Nhẹ nhàng và đơn giản
 • xây dựng để cuối