Bộ tài liệu liên quan đến công ty

Để tìm hiểu thêm về công ty và các sản phẩm của chúng tôi, hãy tải về sách giới thiệu về tầm nhìn của công ty hoặc bộ tài liệu sản phẩm. Những người làm trong ngành báo chí cũng có thể liên hệ bộ phận phương tiện của Adonit để yêu cầu về nội dung phương tiện hoặc yêu cầu dùng thử sản phẩm của chúng tôi.


Bộ tài liệu liên quan đến công ty

Logo: Web | In  
Thương thiệu: Hướng dẫn

Bộ tài liệu sản phẩm cho báo chí

Để có bộ tài iệu sản phẩm cho báo chí, hãy sử dụng mẫu liên hệ dưới đây.


Yêu cầu về phương tiện & liên kết

media@adonit.net

*Các trường bắt buộc