Gửi các nhà phát triển,
Cùng bắt đầu tích hợp ngay hôm nay


Adonit iOS SDK

Bạn đã có bộ lõi công cụ vẽ của riêng mình? Như vậy, Adonit iOS SDK chính là sự lựa chọn phù hợp. Ngay khi tải về, bộ SDK này đã tích hợp sẵn một vài dòng mã và mang đến cho ứng dụng của bạn mọi thứ cần thiết để đưa trải nghiệm vẽ của bạn lên một mức độ mới.

Xem và tải về bộ Adonit iOS SDK cùng các tài liệu trong kho lưu trữGitHub công khai của chúng tôi.

** Chúng tôi hiện không có bộ SDK dành cho Android hoặc Windows 8.

Bạn cần một thiết bị để phát triển?

 

Jot_Touch_PP_Black_Flat

 

Nếu bạn có một ứng dụng trên cửa hàng và sắp ra mắt một ứng dụng mới, hãy đăng ký chương trình dành cho nhà phát triển của chúng tôi để nhận được một thiết bị khuyến khích.


Yêu cầu từ nhà phát triển

developers@adonit.net

*Các trường bắt buộc